top of page

Lopende projecten

Gerealiseerd door:

Botman Projectontwikkeling

TAB Vision

Botman Bouw

Woningbouwproject Abbekerk

In het centrum van Abbekerk staat een ambitieus woningbouwproject op stapel. Restaurant Het Nieuwe Bonte Paard en de ijsbaan maken plaats voor appartementen en starterswoningen.

23sept 2023
Afgelopen week werd in de stromende regen de fundering gestort. Onze stagiaire Sira stond aan de betonpomp.

22 sept 2023
Na de bouwvak vakantie zijn we gestart met de funderingen voor de 16 appartementen te Abbekerk. De werkvloeren zijn aangebracht en de wapening is men druk mee bezig.

21 juni 2023
In Abbekerk is woensdag de eerste paal geslagen voor appartementencomplex ’Het Bonte Paard’.

5 mei 2023
Brochure Appartementencomplex Het Bonte Paard:
https://488c0277-4396-434f-8b7c-227b7c3ae535.usrfiles.com/ugd/488c02_5347265742c145119204a65c8283bb69.pdf

14 april 2023
Alleen nog een aantal fundaties verwijzen nog naar het voormalige Nieuwe Bonte Paard te Abbekerk. Over een aantal weken starten de saneringswerkzaamheden van de grond. De datum van de 1e paal zal dan worden vermeld.

29 maart 2023
Van der Bel is druk bezig met de sloopwerken van Het Nieuwe Bonte Paard. Deze zal met 1 week zijn gesloopt, en kunnen we verder met saneringswerkzaamheden van verontreinigde grond. De verwachting is dat de 1e paal van de appartementen zal plaatsvinden begin mei.

18 maart 2023
Eindelijk. We zijn gestart met het project te Abbekerk. De sloop van het Nieuwe Bonte Paard.
Op deze locatie worden de 16 appartementen gebouwd. De verwachting is dat in april de 1e paal van deze wordt geboord.

Donderdag 9 juni 2022
Inloopmiddag/avond in het Nieuwe Bonte Paard te Abbekerk.
Concept ontwerp van de woningen en appartementen locatie te Abbekerk.
Dorpsstraat 54, 1657 AD Abbekerk 17.00-19.00 uur

Donderdag 27 mei 2021
Donderdagmiddag heeft Botman de overeenkomst getekend met de gemeente Medemblik, die werd vertegenwoordigd door wethouder Andrea van Langen. De portefeuillehouder volkshuisvesting lost hiermee de belofte in dat kleinere woonkernen zich opmaken voor een inhaalslag op het gebied van woningbouw, zoals zij onlangs in de raadsvergadering verklaarde.

Zoals gezegd, zijn de plannen op ’Abbekerker schaal’ veelomvattend. Het Nieuwe Bonte Paard (HNBP) is sinds jaar een bekend en vooral geliefd horecaetablissement met bijzondere uitstraling. Vooral het terras aan de Dorpsstraat is voor recreanten en toeristen een gewilde plek om aan te schuiven.

Met de aangrenzende ijsbaan erbij plus een deel van de voormalige gemeentewerf, komt er een slordige vijfduizend vierkante meter vrij voor woningen.

Op de locatie HNBP en de ijsbaan komen zestien appartementen, vijf starterswoningen en vier eengezinswoningen. De locatie van de voormalige gemeentewerf maakt plaats voor vier vrije bouwkavels en acht appartementen voor de sociale huur. Woningcorporatie De Woonschakel neemt de exploitatie ervan voor haar rekening.

Botman verwacht eind ’22 te starten met de bouw, makelaar Anna de Graaff uit Medemblik neemt de verkoop voor haar rekening. Nadere informatie over architectuur, indeling en uiterlijk volgen zodra het college van Medemblik de plannen heeft goedgekeurd.

Achter de schermen worden de puntjes op de i gezet. Vertegenwoordigers van een speciale klankbordgroep met leden van de dorpsraad en omwonenden nemen de laatste details door.

Dat gebeurde in een toepasselijke ambiance, in de voormalige raadzaal van het oude raadhuis van Wervershoof dat nu de thuisbasis vormt van Botman Ontwikkeling. Hierbij was Medemblik aanwezig in de persoon van wethouder Andrea van Langen en de familie Verhart van het Het Nieuwe Bonte Paard die een appartement hebben gekocht.

Met de komst van woningen in het centrum van Abbekerk liggen er namelijk nieuwe uitdagingen op het gebied van de verkeersafwikkeling en de benodigde parkeervoorzieningen.
Abbekerk maakt zich eveneens op voor de komst van een multifunctioneel centrum waarin ook ruinte is voor horeca. Zoals het er nu naar uitziet, neemt Het Nieuwe Bonte Paard dit gedeelte voor haar rekening. Ook dat model moet nog nader worden uitgewerkt.

bottom of page