top of page

DUURZAAM BOUWEN

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen gaat het er vooral om dat men rekening houdt met de effecten op het milieu.

 

Dat moet dan zowel bij het ontwerp gebeuren als tijdens de bouw, verbouw, renovatie of sloop van gebouwen en andere bouwwerken. Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de emissie van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Men bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.

Bij Duurzaam Bouwen kunt u denken aan het gebruik van verantwoorde materialen, maar ook hergebruik van materialen, mogelijkheden op installatietechnisch gebied en bijvoorbeeld de levensduur van een bouwplan waarbij zonder al teveel ingrepen het bouwplan aan te passen is aan een andere functie, zijn onderdelen die belangrijk zijn binnen het concept Duurzaam Bouwen.

Er zijn vele mogelijkheden waarbij er tijdens het bouwproces aandacht is voor het milieu, maar wat uiteindelijk voor u resulteert in een gezonde woning, waarin het prettig wonen is!


Samen met u en de relaties die wij op het gebied van Duurzaam Bouwen reeds hebben opgebouwd, kijken wij graag naar deze mogelijkheden!

bottom of page