top of page

BOUWEND NEDERLAND

Botman Bouw B.V. is aangesloten bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is in Nederland goed voor 5,5% van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van 55 miljard euro (prijsniveau 2010). De sector biedt werk aan ruim 450.000 mensen.

Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen, werken, leren, recreëren, reizen, handel en vervoer mogelijk.

logo-bouwend-nederland-klein.png

Kerntaken

De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar lidbedrijven.

Belangenbehartiging

De belangrijkste taak van Bouwend Nederland is het scheppen van ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord te kunnen bijdragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland. De ontwikkelingen op economisch en demografisch niveau volgen elkaar snel op, de maatschappij verandert constant. Bouwend Nederland draagt graag bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en mobiliteit.

Bouwend Nederland behartigt de belangen van haar leden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. De vereniging streeft ernaar in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving om zo invloed uit te kunnen oefenen. Bouwend Nederland is aangesloten bij MKB-Nederland en bij VNO-NCW. Voor meer informatie over belangenbehartiging kunt u kijken bij het onderdeel 'Visie' op de homepage van deze website.

Brancheontwikkeling

Naast belangenbehartiging richt Bouwend Nederland zich op brancheontwikkeling; het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering van haar leden. Hierdoor kan de sector zich ontwikkelen tot een moderne, innovatieve en betrokken sector die een belangrijke bijdrage levert aan economische, sociale en maatschappelijke vraagstukken. Deze programma's worden door Bouwend Nederland ontwikkeld en aangeboden aan de leden

Voor meer informatie over Bouwend Nederland klik hier.

bottom of page