top of page

Lopende projecten

Gerealiseerd door:

Botman Bouw

TAB Vision

Red Harvest BV Warmte opslagtank en energiegebouw

Bij Red Harvest hebben we de opdracht gekregen voor de fundatie van een warmte opslagtank.

9 november 2023
Bij Red Harvest is het energiegebouw zo goed als gereed. In het gebouw wordt er momenteel druk gewerkt aan alle leidingsystemen en voorbereidingen op de nieuwe WKK motor die hier wordt geplaatst. De traforuimtes zijn gereed en deze zullen de komende weken worden afgeleverd.

23 sept 2023
Bij Red Harvest is de staalconstructie geplaatst voor het energie gebouw, en komende week zal de dak en gevelbeplating worden aangebracht.

2 juni 2023
Bij het energie gebouw is het heiwerk gereed en zijn we gestart met de kelder en traforuimtes te ontgraven. De constructieplaat voor de warmteopslagtank (WOT) is gereed. Komende weken starten de laswerkzaamheden van de tank en zal daarna worden geïsoleerd en v.v. gevelbeplating. Eind augustus zal de tank in zijn geheel gereed zijn.

11 mei 2023
Het heiwerk is gerealiseerd en nu wordt de ondergrond gevlakt op hoogte. Komende week de wapening en de betonstort. Na de fundatie van de warmte opslagtank kon de heistelling gelijk door naar het energiegebouw. Deze week zijn de palen aangebracht. Eind dit jaar zal het energie gebouw worden opgeleverd.

bottom of page